Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

26.229

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

7.109

Hình sự

2.330

Dân sự

14.646

Hôn nhân và gia đình

255

Kinh doanh thương mại

111

Hành chính

16

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.760

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv