Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

22.165

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

6.206

Hình sự

1.762

Dân sự

12.398

Hôn nhân và gia đình

210

Kinh doanh thương mại

108

Hành chính

14

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.465

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv