Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

26.774

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

7.228

Hình sự

2.419

Dân sự

14.904

Hôn nhân và gia đình

264

Kinh doanh thương mại

112

Hành chính

16

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.829

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv