Loading...
Skip to main content

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

(08/08/2017 11:52)

Thực hiện Kế hoạch số 01- KH/BCĐ ngày 12/7/2017 của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 7 tỉnh Thái Nguyên, ngày 08/8/2017 tại trụ sở TAND tỉnh Thái Nguyên, Ban cán sự đảng TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 7 tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Tòa, Phòng, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

image

Đồng chí Ma Nghĩa Hùng, Ủy viên BCS Đảng,

Phó chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

trình bày báo cáo hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng TAND tỉnh, đồng chí Ma Nghĩa Hùng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Ban cán sự đảng TAND tỉnh Thái Nguyên; theo đó, trong những năm qua Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh luôn quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo khách quan, dân chủ, kịp thời; thực hiện đúng qui định về tuyển chọn, sử dụng, đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo hướng dẫn của TAND tối cao và cấp ủy địa phương; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Thường trực cấp ủy cấp huyện trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo cán bộ, qua đó không để xảy ra tình trạng “chạy cức”, “chạy quyền”, tình trạng “lợi ích nhóm”. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Thái Nguyên có lập tường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

image

Toàn cảnh hội nghị

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ của TAND tỉnh Thái Nguyên thời gian qua; đồng thời, cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng,

Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh xin tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 7 tỉnh Thái Nguyên và các tham luận trình bày tại Hội nghị; trong thời gian tới Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng  lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước./.

Đinh Thị Lan Anh

  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 1003
cdscv