Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc tại Tòa án

(15/09/2017 14:56)

Thực hiện yêu cầu “đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc tại Tòa án” nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại án. Quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp đã tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết các yêu cầu của công dân trước và sau các phiên tòa xét xử và các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Tòa án bao gồm: tiếp nhận và xử lý công văn, đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát chuyển đến, đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phân công giải quyết vụ án; cấp sao bản án, quyết định của Tòa án, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; quản lý số lượng án thụ lý, giải quyết; tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nêu trên, đồng thời công khai minh bạch hoạt động của Tòa án;

image

Bộ phận Hành chính - Tư pháp cuả TAND tỉnh Thái Nguyên

Hiệu quả từ việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp cho thấy, trung bình hàng năm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên thụ lý, giải quyết trên 5000 vụ án các loại; tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án đều vượt chỉ tiêu thi đua do Tòa án nhân dân tối cao qui định; chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan thấp dưới mức qui định của Tòa án nhân dân tối cao. Công tác tiếp nhận, xem xét và xử lý đơn khởi kiện được các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đúng thời hạn qui định của pháp luật tố tụng. Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện trực thuộc đều đã đưa vào hoạt động bộ phận hành chính tư pháp, ứng dụng qui trình một cửa liên thông, loại bỏ những thủ tục rườm rà, xác định rõ thời gian giải quyết của từng khâu để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả để nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi có việc yêu cấu Tòa án giải quyết; đảm bảo các vụ việc phải được thụ lý và giải quyết nhanh chóng, thông qua việc tiếp nhận đơn khởi kiện kết hợp hướng dẫn kiến thức pháp luật cho công dân. Hoạt động tiếp công dân luôn được quan tâm chú trọng, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh đều bố trí phòng tiếp dân, tại phòng tiếp dân có niêm yết nội quy phòng tiếp dân, lịch tiếp dân và niêm yết các bảng tin trợ giúp pháp lý, tham gia công tác tiếp dân có đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham mưu có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Tòa án nhân dân lắng nghe ý kiến phản ánh của dân để có ý kiến trả lời, trao đổi sát thực đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. đảm bảo yếu tố nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không dây dưa kéo dài gây lãng phí thời gian của công dân. Công tác lưu trữ, cấp sao lục bản án, quyết định, cung cấp thông tin xác minh lý lịch tư pháp từng bước được cải tiến, cập nhật đầy đủ thường xuyên vào hệ thống máy vi tính đảm bảo thực hiện nhanh chóng khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Việc gửi bản án, quyết định cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Hiện nay hệ thống mạng vi tính, truyền hình hội nghị trực tuyến của Tòa án nhân dân tỉnh đã được kết nối với tất cả các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện trong tỉnh. Các đơn vị Tòa án hai cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt hệ thống phần mềm quản lý và thống kê các loại án theo đúng qui định của Tòa án nhân dân tối cao. Trang  thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và hoạt động từ năm 2014 đến nay, trong đó có đăng toàn bộ các mẫu đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật mới để phục vụ cho việc tra cứu khi người xem có nhu cầu; ngoài ra, Trang thông tin điện tử còn có mục hỏi đáp pháp luật, mục trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền các hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên.

image

Bộ phận Hành chính - Tư pháp là nơi cấp sao trích lục, bản án
và tiếp nhận đơn khởi kiện

       Có thể nói, với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp, hàng năm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nguyễn Văn Chung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 261
cdscv