Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.027

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.538

Hình sự

1.619

Dân sự

11.250

Hôn nhân và gia đình

189

Kinh doanh thương mại

103

Hành chính

11

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.315

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv