Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.639

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.069

Hình sự

784

Dân sự

6.838

Hôn nhân và gia đình

81

Kinh doanh thương mại

61

Hành chính

9

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

797

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv