Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.615

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.695

Hình sự

1.672

Dân sự

11.584

Hôn nhân và gia đình

192

Kinh doanh thương mại

108

Hành chính

13

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.349

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv